Aikido užsiėmimai

Treniruočių tikslas - visapusė kūno ir dvasios harmonija. Aikido yra vadinamas taikos menu, nes treniruojantis mokoma gerbti bei saugoti ne tik draugą, bet ir priešą savigynos metu. Ugdomas pasitikėjimas savimi, kūno valdymas, susikaupimas.

Ką būrelio vadovė norėtų išmokyti/ perduoti vaikams apie šią veiklą?
Plėsti aikido kovos meno pažinimą, skatinti vaikus pažinti, treniruoti ir naudoti savo kūną taikos tikslams. Supažindinti su aikido filosofija, taip plečiant ir ugdant jų moralę bei požiūrį į save ir aplinką.

Būrelio vadovė
Dovilė Kalinauskaitė

"Pati radau šį kovos meną ieškodama savęs. Besitreniruojant labai pasikeitė mano požiūris į gyvenimą, pradėjau matyti kiekvieną patirtį kaip pamoką, progą tobulėti. Žinoma, sustiprėjau, tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Noriu šį jausmą perduoti vaikams.

Viena iš svajonių būtų, kad mano mokiniai augdami naudotų įgautas žinias, ypač sunkiomis gyvenimo akimirkomis."

Būrelio veikla yra dalinai finansuojama iš Neformalaus ugdymo krepšelio