Mokesčio sistema

Valdorfo mokyklose nėra direktoriaus, kuris vienbalsiai priimtų sprendimus, skirstytų biudžetą ir pan. Kadangi mokykla bendruomeninė, mokyklos kūrimo, vystymo ir koordinavimo procesuose dalyvauti kviečiama visa mokyklos bendruomenė: tėvai, mokytojai, vyresniųjų klasių moksleiviai. Dalį ūkio, organizacinių, remonto darbų atlieka patys bendruomenės nariai savo rankomis ir žiniomis.

Lėšas mokyklos veiklai vykdyti gauname iš:
- valstybės (mokinio krepšelio). Šie pinigai yra naudojami tik darbuotojų atlyginimams ir ugdymo priemonėms; mokinio krepšelis padengia dalį šių išlaidų;
- šeimų mokamo ugdymo mokesčio, skirto padengti kitoms einamosioms išlaidoms (didžioji dalis skirta ūkio reikmėms padengti);
- paramos, savanoriškai tėvų skiriamo 1,2% nuo sumokėto pajamų mokesčio. Apie galimus būdus prisidėti finansiškai galite sužinoti skiltyje Būdai prisidėti.

Būdami bendruomenine ir pelno nesiekiančia organizacija, savo ugdymo mokesčių sistemą organizuojame taip, kad mokykla būtų prieinama kuo platesniam šeimų ratui.

Į mėnesinį ugdymo mokestį įskaičiuotas ugdymas, pusryčiai ir dalis būtinųjų ugdymo priemonių. Papildomai teikiamos paslaugos: popiečio grupė, maitinimas (pirmokams ir antrokams dalį išlaidų pietums apmoka Vilniaus m. savivaldybė), baseinas, būreliai, kelionė į ir iš mokyklos, išvykos ir edukacijos, stovyklos, žygiai, klasės kelionės.

Bendruomeniškumas – viena svarbiausių mūsų mokyklos ir bendruomenės vertybių. Todėl šeimos, atsižvelgdamos į savo galimybes, gali:

  • pasirinkti mokėti didesnį mokestį;

  • pasirinkti mokėti mažesnį mokestį už antrą, trečią ir kitus mokyklą lankančius vaikus;

  • kreiptis į paramos fondą ir prašyti sumažinti ugdymo mokestį.

Išsamiau su 2021-2022 metais galiojančia mokesčio sistema galite susipažinti čia.