Mokyklos metinės veiklos ataskaitos

Metinės veiklos ataskaitos svarba slypi ne tik skaidrumo ir atskaitingumo principuose, bet ir gebėjime gerinti mokyklos veiklą remiantis praeities patirtimi.