Antrasis septynmetis

Išsivysčius fiziniam kūnui, ties septintaisiais gyvenimo metais pradeda atsiskleisti vaiko eterinis arba gyvybinis kūnas. Kūno gyvybinė jėga siekia labiau įsitvirtinti fiziniame kūne, kad susidorotų su gyvenimo iššūkiais ateityje.

Amžiaus tarpsnyje nuo 7 iki 14 metų įžengiame į naują žinių ir saviugdos periodą. Anksčiau pasaulis sukosi aplink vaiką, o dabar vaikas randa kitus ir mokosi juos pažinti, formuoti asmeninius santykius. Tobulėja vaiko kognityviniai gebėjimai, pradeda ryškėti asmenybės bruožai. Vaikas tampa ypač jautrus grožiui. Dabar dera lavinti jo estetinius pojūčius muzika, piešimu, vaizdingais pasakojimais. Jei ankstesniame etape siekėme, kad vaikas pasaulį patirtų kaip gerą, šiame laikotarpyje mes siekiame suteikti patirtį „pasaulis yra gražus“.

Vaikai nebesimoko vien mėgdžiodami ir pavyzdžiu, dabar jiems reikia suaugusiojo, į kurį galėtų žiūrėti kaip į autoritetą. Tai laikotarpis, kai formuojasi vaiko įpročiai, bunda individualus jausmų pasaulis, kuriam labai svarbu galėti atsiremti į mylinčius autoritetus – tėvus ir mokytojus.

Krentantys dantys - vienas iš požymių, kad vaikas jau įžengęs į antrąjį septynmetį. Šiame laike formuojasi širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo sistemos, tad itin svarbu išmokti tinkamai kvėpuoti (tam itin palankios veiklos skatinančios ritmingą kvėpavimą, pvz.: grojimas fleitute), taip pat formuojasi vaiko ritminė sistema, štai kodėl svarbu atkreipti dėmesį į vaiko gyvenimo ritmą, rutiną, veiklų ir išgyvenimų balansą dienoje. Tai laikas, kai kūnas yra itin jautrus išorės veiksniams, todėl šio amžiaus žmonės yra linkę sirgti.

Apie devintuosius gyvenimo metus vaikai išgyvena atsisveikinimo su vaikyste laiką, vadinamąjį Rubikono laiku, kuomet pradeda save suvokti kaip atskirus nuo aplinkos, ima abejoti tėvų, mokytojų autoritetu, kelti klausimus, kuom pasitikėti. Ties devintaisiais gyvenimo metais vaikams svarbu būti pamatytiems. O apie dvyliktus metus pradeda itin keistis kūnas, augti raumenys, tad itin palankios sportinės, aktyvios veiklos. Šiuo metu kyla ateities pomėgių ar net profesijos pasirinkimo užuominos.

Kai įveikiame antrojo septynmečio iššūkius įvyksta mūsų atgimimas, paženklintas hormoniniais pokyčiais, perkeliančiais vaiką į brendimo laikotarpį.