Komunikacijos grupė

Esame išskyrę kelias komunikacijos grupės kryptis:

Dalintis žinia apie mokyklą, plėsti susipažinusiųjų ratą;

Švietėjiška komunikacija, kurioje daugiau dėmesio skiriame Valdorfo pedagogikos pažinimui, žinių gilinimui esančių šeimų ir platesniame rate;

Aktualios informacijos sklaida bendruomenės viduje (renginiai/poreikiai/pokyčiai);

Bendruomeniškumo ugdymas

Nariai:

Agnė Karkauskienė
Agnė Tomkienė
Antanas Mockus
Atėnė Malinauskaite
Aušra Mockuvienė
Elena Perkauskienė
Gabrielė Vavženavičienė

Julija Dobužinskienė
Julija Jakimavičienė
Justas Kalinauskas
Lauras Čeponis
Milda Čeikienė
Vytenis Šidla tel.nr. 861046109, el.paštas: vytenissidla@gmail.com

Bendras kontaktinis el. pašto adresas: komunikacijos-grupe@atvirojimokykla.lt