Koordinacinė grupė

Ekonominė arba „brolystės“ sritis priskiriama koordinavimo grupei. Ją gali sudaryti tėvai ir mokytojai. Koordinacinės grupės užduotis – spręsti teisinius, ūkio ir finansų klausimus, nubrėžti veiklos kryptis ir gaires šiais klausimais, padedant įgyvendinti mokytojų kolegijos siekius.

Nariai:

Agnė Karkauskienė
Elena Perkauskienė el.paštas: labas@atvirojimokykla.lt
Gabrielė Vavženavičienė tel.nr.: 868624789,
el. paštas: Gabriele.vavzenaviciene@atvirojimokykla.lt

Judita Urbonaitė-Kumpienė
Julija Jakimavičienė

Mindaugas Gedaminskas
Mireta Vaičiulienė
Monika Skrebiškienė
Solveiga Lūžienė
Vytenis Šidla tel.nr. 861046109, el.paštas: vytenissidla@gmail.com