Mokinių priėmimo grupė

Kiekvienų metų rugsėjo mėnesį Kolegija suformuoja Mokinių priėmimo grupę,kuri prisiima atsakomybę vieneriems metams organizuoti naujų mokinių priėmimą į mokyklą, įskaitant būsimų pirmokų priėmimo procesą, su tuo susijusius renginius ir susitikimus, dalyvauti tuose renginiuose ir susitikimuose bei priimti sprendimus dėl pirmos klasės suformavimo bei dalyvauti sprendimų priėmime dėl visų naujų mokinių mokykloje. Mokinių priėmimo grupė sudaroma iš ne mažiau nei trijų asmenų. Šioje darbo grupėje gali dalyvauti mokytojai, VGG nariai, administracijos darbuotojai. Kai jau yra žinomi pirmos klasės mokytojai, jie automatiškai yra įtraukiami į būsimų pirmokų priėmimo procesą.